dr hab. Włodzimierz Osadczy (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.