mgr Anna Mizak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów i Rachunkowości

Stanowisko: Asystent

mgr Anna Mizak
asystent - Katedra Finansów i Rachunkowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.mizak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1250-0195