dr Jacek Sobek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr