mgr Jianhua Yang

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Sinologii

Stanowisko: Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr