mgr Jianhua Yang

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Sinologii

Stanowisko: Asystent

mgr Jianhua Yang
asystent - I Katedra Sinologii
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jianhua.yang_usun_to@kul.pl