mgr Mateusz Miernik

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Stanowisko: Asystent

mgr Mateusz Miernik
Asystent - Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: mateusz.miernik_anti_spam@kul.pl