prof. dr hab. Sławomir Partycki

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

Stanowisko: Profesor zwyczajny