dr hab. Andrzej Niewiński

Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-105 13:20 - 14:10 T Polska i jej sąsiedzi w okresie monarchii piastowskiej wykład
CN-105 14:10 - 15:50 T Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (grupa 1) konwersatorium
CN-105 15:50 - 16:40 T U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej wykład
CN-105 16:40 - 18:20 T Architektura rezydencjonalna i obronna konwersatorium
ŚRODA
GG-247 10:50 - 11:40 T Wojskowość polska i powszechna w dobie renesansu wykład
CN-127 11:40 - 13:20 T konsultacje konsultacje
CN-107 13:20 - 15:00 T Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (grupa 2) konwersatorium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień