dr hab. Andrzej Niewiński (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-107 10:00 - 11:40 T Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu proseminarium
CN-107 11:40 - 13:20 T Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych warsztaty
CN-107 13:20 - 15:00 T Historia średniowieczna Polski konwersatorium
CN-127 15:00 - 16:40 T konsultacje konsultacje
ŚRODA
CN-102 10:50 - 12:30 T Przestrzeń gospodarcza miasta i wsi konwersatorium
CN-102 12:30 - 13:20 T Pola bitew na przestrzeni dziejów wykład
CN-105 14:10 - 15:00 T Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze
Od: 2020-02-20 do 2020-09-30
wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień