dr hab. Andrzej Niewiński (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CN-P11 11:40 - 12:30 T Polska i jej sąsiedzi w okresie monarchii piastowskiej wykład
CN-P11 12:30 - 13:20 T Wojskowość polska i powszechna w dobie renesansu wykład
CN-105 15:50 - 16:40 T Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze wykład
CN-105 16:40 - 18:20 T Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów konwersatorium
ŚRODA
CN-127 10:50 - 12:30 T konsultacje konsultacje
CN-105 14:10 - 15:00 T U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień