mgr Zofia Marek

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Katedra Sztucznej Inteligencji

Stanowisko: Asystent

mgr Zofia Marek
asystent - Katedra Sztucznej Inteligencji
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: zofia.marek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4542-6278