prof. dr hab. Zenon Roskal

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Zenon Roskal
profesor - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zenon.roskal_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5779-0491