dr Marek Okoń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Instytut Historii


dr Marek Okoń
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.okon_anti_spam@kul.pl