Kinga Lis

dr Kinga Lis

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

Stanowisko: Asystent

dr Kinga Lis
asystent - Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.lis_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7888-098X