dr Piotr Kędzierski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Handlowego

Stanowisko: Asystent