Ks. dr hab. Piotr Stanisz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.