prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Profesor - Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslawa.oldakowska-kufel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1265-1340