Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tadeusz.zadykowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1687-8286