The preparation of a thesis (seminarium) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Organizator:Faculty of Social Sciences - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 0
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) - Semestr IV