Język włoski - praktyka zawodowa (praktyki) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Kucharska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 90
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III