Spanish language - teacher training (praktyki) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Niestorowicz
Organizator:Faculty of Humanities - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 120
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia) - Semestr III