Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład) - 2021/2022

Course description
General information
Lecturer:dr Anna Krajewska
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski