Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wojciech Wciseł
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski