Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marcin Czakon
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski