Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-11-07czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2019-11-14czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2019-11-21czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2019-11-28czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2019-12-05czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2019-12-12czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2019-12-19czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2020-01-09czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2020-01-16czwartekGG-412 12:30 - 14:10
2020-01-23czwartekGG-412 12:30 - 14:10