Seminarium doktoranckie z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki (seminarium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Socjologii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski