Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
7Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Artur Bartnik
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Artur Bartnik
19Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
20Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
25Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
26Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
27Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
28Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
29Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
30Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Anna Prażmowska
31Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
32Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
33Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
34Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
35Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
36Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
37Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
38Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Sebastian Wasak
39Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
40Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
41Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
42Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
Lektoraty
1Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
11Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
17Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 mgr Małgorzata Tetiurka
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
5Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Magier
6Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Monika Dacka
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/1 15 dr Anna Antonowicz
2Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
3Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
4Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Aleksander Bednarski
5Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Aleksander Bednarski
6Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
7Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze