Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)E/1 15 dr Tomasz Niedokos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Karolina Drabikowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
13Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
14Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
15Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Adam Mąka
16Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
21Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
22Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
23Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Magdalena Chudak
24Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Vacat
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
29Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
30Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
31Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
32Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
33Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
34Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
35Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
36Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
37Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
38Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
39Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
40Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
41Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior
42Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior
43Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior
44Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Sławomir Wącior
45Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
46Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
47Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
48Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Karolina Drabikowska
49Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
50Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
51Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
52Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Magdalena Sawa
Lektoraty
1Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
2Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
Specjalizacja nauczycielska
1Komunikacja i kultura języka (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Steinbrich
2Pedagogika ogólna (wykład)E/3 30 dr Piotr Magier
3Psychologia ogólna (wykład)E/3 30 dr Justyna Iskra
Specjalizacja: Media, tekst, kultura
1Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Antonowicz
2Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Antonowicz
3Media anglojęzyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
4Media anglojęzyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
5Historyczne inspiracje tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
6Historyczne inspiracje tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Magdalena Chudak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze