Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe (ogólnouniwersyteckie)
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
Obowiązkowe konwersatoria pozakierunkowe dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Natura wszechświata (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Pochodzenie człowieka (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Obowiązkowe zajęcia uzupełniające z filozofii dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Zbo/4 30 dr Andrzej Stefańczyk
2Podstawy logiki dla filozofów (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Czakon
3Metody badań naukowych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Techniki przygotowywania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
Ścieżki tematyczne do wyboru
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Filozofia antyczna jako terapia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
2Geneza religii - apologia religii - "logika" nawrócenia (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
3Problem substancji i natury bytu w filozofii dawnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Ścieżki tematyczne do wyboru
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia oświecenia - między oryginalnością a standardem (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
2Główne nurty w filozofii prawa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Nauka - społeczeństwo - wartości (konwersatorium)Z/2 30 dr Tomasz Łach
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Seminaria magisterskie do wyboru
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
14Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
19Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria pozakierunkowe dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Neuronauki a filozofia (konwersatorium)Z/4 30 dr Andrzej Zykubek
2Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Język łaciński dla filozofów II (łacińskie teksty filozoficzne) (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
Obowiązkowe zajęcia uzupełniające z filozofii dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/2 15 dr Maksymilian Roszyk
2Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Frydrych
3Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Iwanicki
4Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (lektorat)Z/4 30 dr Andrzej Stefańczyk
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
2Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
3Główne koncepcje prawdy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Możliwe światy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia na usługach nowoczesnych technologii (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz
2Logiki nieklasyczne w analizie głównych problemów filozoficznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Spór o koncepcję nauki (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Wybrane kwestie w badaniach nad religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Translatoria obowiązkowe do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 dr Anna Krajewska
Zajęcia w języku angielskim do wyboru
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Brendan Sweetman
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Martin Cajthaml
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Kevin Mulligan
Seminaria magisterskie do wyboru
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/4 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
13Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Monika Komsta
14Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
15Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
16Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
18Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
19Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
20Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe (ogólnouniwersyteckie)
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Sztuka definiowania i analizy pojęciowej (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżki tematyczne (kontynuacja z I roku)
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Podstawy etyki normatywnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Geneza życia (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
Ścieżki tematyczne (kontynuacja z I roku)
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia XVII i XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
2Nauka i interdyscyplinarność (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Translatorium do wyboru (kontynuacja z I roku)
1Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Jan Kłos
Seminarium magisterskie (kontynuacja z I roku)
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/6 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
13Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
14Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
15Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
16Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
18Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
19Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
20Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/6 30 Zawieszone
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Stępień
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Neoscholastyka - między filozofią a religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Spór o tożsamość kulturową, spór o teorię sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
4Zagadnienie absolutu i Boga w filozofii europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia najnowsza (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
2Filozofia nauk przyrodniczych (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
3Logika w sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
4Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
Zajęcia do wyboru w języku angielskim
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Brendan Sweetman
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Martin Cajthaml
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Kevin Mulligan
Seminarium magisterskie
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
3Etyka (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/8 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
13Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Monika Komsta
14Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
15Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
16Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/8 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
17Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
18Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
19Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
20Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/8 30 Zawieszone
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Stępień
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Komsta
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze