Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Wydawnictwo KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4669
Sala:WMP-05A (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin