Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Wydział:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Telefon:81-445-4613
Sala:ICBN-213 (Kampus Konstantynów » Interdyscyplinarne Centrum Badan Naukowych » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
ul. ul. Konstantynów 1
20-708 Lublin