Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4611
Sala:WMP-607C (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin