Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Wydawnictwo KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4501
Sala:WMP-703 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin