Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych - Drukarnia
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4488
Sala:CN-P12 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych - Drukarnia
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin