Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Pomieszczenie socjalne
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4405
Sala:CN-001 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pomieszczenie socjalne
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin