Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Akademickie Studio Filmowe
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:81-445-4379
Sala:GG-025 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Akademickie Studio Filmowe
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin