Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Parlament Studentów
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4363
Sala:CN-231 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Parlament Studentów
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin