Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Pełnomocnik Rektora KUL ds. administracyjno - prawnych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4354
Sala:GG-126 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pełnomocnik Rektora KUL ds. administracyjno - prawnych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin