Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4286
Sala:GG-49 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin