Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Obsługi Audiowizualnej
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4254
Sala:GG-254 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Obsługi Audiowizualnej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin