Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Rzecznik Patentowy
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4182
Sala:GG-126 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rzecznik Patentowy
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin