Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4147
Sala:GG-147 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin