Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4137
Sala:CN-004 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin