Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Kolegium MISH
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-4129
Sala:CN-013 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Kolegium MISH
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin