Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-4102
Sala:CTW-010 (Kampus Główny » Centrum Transferu Wiedzy » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin