Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Historii -sekretariat naukowy
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:81-445-4027
Sala:CN-114 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Historii -sekretariat naukowy
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin