Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Prawo Kanoniczne i Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3728
Sala:C-713 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 7)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Prawo Kanoniczne i Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin