Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - studia doktoranckie.
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3547
Sala:C-547 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych - studia doktoranckie.
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin