Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3389
Sala:C-603 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 6)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin