Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:445-3361
Sala:C-922A (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 9)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin