Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Archiwum Uniwersyteckie - Dyrektor
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-3212
Sala:C-212 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Archiwum Uniwersyteckie - Dyrektor
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin